Dec 17, 2009

Rakyat di utamakan

Persetujuan kerajaan untuk melanjutkan program pengecualian pembayaran bil elektrik berjumlah RM20 dan ke bawah untuk tempoh setahun lagi iaitu sehingga Disember 2010 amat lah bagus dan di senangi oleh golongan2 berpendapatan rendah tetapi saya berpendapat RM20 itu terlalu rendah dan ia patut di naikkan kapada RM30, ini adalah salah satu cara kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah terutama yang tinggal di kampung2.
Pihak TNB sentiasa menaikan tarrif elektrik dari masa ke semasa oleh itu wajarlah juga sekiranya pihak kerajaan untuk mengkaji semula program pengecualian pembayaran elektrik ini di naikkan daripada RM20 ke RM30 bersesuaian dengan konsep rakyat di utamakan.

No comments:

Post a Comment